DSU mærker

Dansk Skøjte Unions Mærkeprøver

Alle mærkeprøver indeholder en figurdel og en friløbsdel.

 • Et mærke er bestået, når begge delmærker er bestået
 • Mærkerne bestås i rækkefølge begyndende med Basic 1
 • Delmærker kan bestås hver for sig, men i rækkefølge
 • Det er ikke nødvendigt at bestå et helt mærke for at gå op til næste delmærke
 • Man kan vælge kun at gå op i figur- eller friløbsmærker

Figurelementer

 • Ved Basic I og II løbes alle figurer.
 • Ved Bronze og Sølv trækkes lod mellem øvelse 1 udvendig og øvelse 2 indvendig. Hvis 1 trækkes, løbes derefter kun 4, hvis 2 trækkes løbes kun 3 efterfølgende. Der trækkes lod for hele gruppen inden prøverne startes. 
 • Hver øvelse er opdelt i en række delelementer, der vurderes med GOE værdier +3 til -3
 • Samlet minus-pointtal for at bestå en figur må ikke være lavere end -3, dog ikke -3 i 1 delkarakter. For gentagelse må det samlede minus-pointtal ikke være lavere end -5. Gælder for flertal blandt dommerne. Plus-pointtal tages ikke med i summen. 
 • Hver figur kan gentages 1 gang
 • En figurtest er bestået, når alle figurer er bestået ved samme mærkeprøve

Basic 1: (Se også DSU's regelsæt for de nye mærkeprøver)

Øvelse 1
Forlæns kryds i ottetal
Baglæns kryds i ottetal
Øvelse 2 Valsetrin – med uret
Valsetrin – mod uret
Øvelse 3 Mohawk vendinger – med uret
Mohawk vendinger – mod uret

Basic 2: (Se også DSU's regelsæt for de nye mærkeprøver)

Øvelse 1 Forlæns udvendig tretal
Øvelse 2 Forlæns indvendig tretal
Øvelse 3 Forlæns udvendig til indvendig slangesving
Øvelse 4
Forlæns indvendig til udvendig slangesving

 
Øvelse 1
Baglæns udvendig tretal
Øvelse 2 Baglæns indvendig tretal
Øvelse 3 Baglæns udvendig til indvendig slangesving
Øvelse 4 Baglæns indvendig til udvendig slangesving

Sølv: (se også DSU's regelsæt for mærkeprøver)

Øvelse 1

Forlæns udvendig omvendt vekselvending

Øvelse 2 Forlæns indvendig omvendt vekselvending
Øvelse 3 Baglæns udvendig omvendt vekselvending
Øvelse 4 Baglæns indvendig omvendt vekselvending  

 

Friløbselementer

 • Elementerne udføres i et program til musik.
 • Hvert element må forsøges 2 gange i programmet
 • Elementerne bedømmes efter de aktuelle GOE kriterier for friløb.
 • Pirouetter og positioner i pirouetter godkendes i henhold til aktuelle regler, med mindre andet er beskrevet.
 • Højst et af de krævede elementer må opnå GOE værdier på -1 hos dommerne. De resterende elementer skal opnå min. GOE 0 hos alle dommere. Ingen lavere GOE værdier accepteres.
 • Hvis 1 eller 2 krævede elementer mislykkes skal løberen tilbydes at forsøge det/de elementer 1 gang hver efter programmet efter aftale med dommerne
 • Hvis alle krævede elementer mislykkes kan ingen prøves om
 • En friløbstest er bestået, når alle krævede elementer er bestået ved samme prøve

Basic 1:

 • Enkelt Lutz (1Lz)
 • Tospringskombination med enten enkelt Flip(1F) eller enkelt Loop(1Lo)
 • Forlæns ståpirouette(Usp) af min. 3 omdrejninger i grundpositionen

Basic 2:

 • Enkelt Axel(1A)
 • Tospringskombination med enten enkelt Lutz(1Lz), Flip(1F) eller Loop(Lo)
 • Siddepirouette(SSp) af min. 3 omdrejninger i godkendt grundposition

Bronze:

 • Enkelt Axel(1A) i kombination med frit enkelt- eller dobbeltspring
 • 1 dobbeltspring – frit valg
 • En valgfri pirouette på min. level 1, må ikke være USp eller SSp (brugt i Basic I og Basic II)

Sølv:

 • Et dobbeltspring som skal være enten dobbelt Flip (2F) eller dobbelt Lutz (2Lz)
 • Tospringskombination med to dobbeltspring – frit valg
 • Kombinationspirouette med skift af fod på min. level 2 (CCoSp2), min. 3 omdrejninger på hver fod
 • For piger: Himmelpirouette (LSpB) på min. basis niveau eller valgfri springpirouette (FSpB) på min. basis niveau på min. 3 omdrejninger i godkendt grundposition
 • For drenge: Sidde- eller parallelpirouette med skift af fod (CSSpB eller CCSpB) på min. basis niveau eller valgfri springpirouette (FSpB) på min. basis niveau på min. 3 omdrejninger i godkendt grundposition

Guld:

 • Et dobbeltspring som skal være enten dobbelt Flip (2F) eller dobbelt Lutz (2Lz) – skal være forskellig fra det spring der benyttes i pkt. 2
 • Tospringskombination med to dobbeltspring som skal indeholde enten dobbelt Flip (2F) eller dobbelt Lutz (2Lz) – skal være forskellig fra det spring der benyttes i pkt. 1
 • Spring-i-parallel på min. basis level (FCSpB) eller spring-i-sidde på min. level 1 (FSSp1) på min. 3 omdrejninger i godkendt grundposition eller kombinationspirouette med spring-indgang på min. level 2 (FCoSp2 eller FCCoSp2) på min. 3 omdrejninger
 • Kombinationspirouette med skift af fod på min. level 2 (CCoSp2), min. 3 omdrejninger på hver fod

Figur-delmærkeprøverne

 • Basic I kan hovedsagelig bestås ved private mærkeprøver i klubregi og der er ikke noget tilmeldingsgebyr. Klubben arrangerer selv med 1 mærkeprøvedommer (alle dommere fra grupperne internationale, nationale og konkurrence 2) 
 • Klubben dækker dommerens transportudgifter og et dommerhonorar på 200 kr. 
 • Klubben printer selv dommerkort og anmeldelsesblanket ud fra DSU’s hjemmeside
 • Klubben indsender anmeldelsesblanket, der indeholder alle navne og fødselsdage på de løbere, der har været til prøve. Både beståede og ikke beståede
 • Samtidig indbetales 100 kr. for hvert bestået mærke til DSU for registrering. Dette beløb dækker også udsendelse af diplom.
 • Ønskes tillige mærke a 60 kr. krydses det af på listen og pengene overføres til DSU sammen med registreringsafgiften.
 • Alle figur-delmærker kan bestås ved DSU’s Mærkeprøver, dog tilbydes kun Basic I hvis tidsplanen tillader det.

Friløbs-delmærkeprøverne

 • Basic I friløbsdelen kan bestås i klubberne ligesom figurdelen af Basic I som beskrevet ovenfor
 • Friløbs-delprøverne (inkl. Basic I) kan bestås enten ved DSU’s mærkeprøver eller ved DSU’s konkurrencer. Hvis en klub mener en løber har bestået en friløbs-delprøve ved en konkurrence, skal klubben indsende ”Judges details”, gerne elektronisk, med oplysning om konkurrencens navn og dato for løbet og hvilket mærke det drejer sig om til godkendelse hos TU.
 • Det er ikke nødvendigt at oplyse før en konkurrence, at en løber prøver at bestå et mærke
 • Der betales 100 kr. for hvert bestået mærke til DSU for registrering. Dette beløb dækker også udsendelse af diplom og evt. mærke
 • Det er muligt at bestå 2 friløbsmærker ved samme prøve/konkurrence, såfremt alle krævede elementer til begge mærker er med og bliver godkendt.
 • Gentagelse af prøver, der ikke blev bestået kan først ske efter 12 dage.

Dansk Skøjte Union, september 2012

Vojens Skøjteklub | Træningssted. SE Arena Vojens, 6500 Vojens  | Tlf.: 22230590