FunSkate 2017-2018

FunSkate er Dansk Skøjte Unions konkurrenceserie for begyndere, der arbejder med klubmærkesystemet.
 
FunSkate er opdelt i tre dele: FunSkate Element, FunSkate Free og FunSkate Show.
 
FunSkate Element
I FunSkate Element viser løberne øvelser, som de kender fra den daglige træning. Løberne er delt op i grupper med op til 6 løbere i hver gruppe. Der kan være 3 grupper på banen på en gang.
 
Løberne er delt op i fire niveauer:
 • FunBubbles, for løbere med klubmærke 2
 • FunFlakes, for løbere med klubmærke 3
 • FunCubes, for løbere med klubmærke 4
 • FunCrystals, for løbere med klubmærke 5-7, samt halvt basic 1 mærke
 
Derudover er grupperne aldersinddelt i tre aldersgrupper (FunBubbles 1, FunBubbles 2, FunBubbles 3, FunFlakes 1, FunFlakes 2 osv).
 
Løberne skal lave følgende øvelser i de forskellige grupper:
 
FunBubbles-grupperne:
 • Forlæns rødspætter
 • 2-fods pirouetter
 • Forlæns stork – start på 2 fødder slut på 1
 • Alm. forlæns løb med tydeligt afsæt
 • Forlæns sneplov
 
FunFlakes grupperne:
 • Forlæns slalom på skiftevis 1 og 2 fødder
 • 2-fods vendinger med glid - begge veje
 • Baglæns rødspætter
 • 2-fods pirouette, med løft af skiftevis højre og venstre fod
 • 2-fods hop fra baglæns glid
 
FunCubes grupperne:
 • Forlæns kryds i 8-tal
 • Baglæns slalom på skiftevis 1 og 2 fødder
 • Forlæns udvendig 3-tal på begge fødder
 • 1-fods pirouette
 • Skøjtespring
 
FunCrystals grupperne:
 • Mohawk fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns med min. et kryds, begge veje
 • Baglæns stå pirouette, minimum 1 omgang
 • Salchow
 • Baglæns kryds i 8-tal
 • Forlæns crossrolw
 • Forlæns pirouette på 1 fod, indgang og udgang
Se evt. funskates element video på facebook.
OBS: Ny element video vil komme på facebook efter funskate træningssamlingen.
 
FunSkate Free
FunSkate Free er for løbere, der har klubmærke 4 og opefter. I FunSkate Free er løberne alene på isen og løber et program til musik.
 
FunSkate Show
FunSkate Show er kun med ved FunSkate 2 og FunSkate finalen. Her kan klubberne vælge at stille med et hold på minimum 6 personer, som laver et show til musik. I FunSkate Show må alle FunSkate løbere fra klubmærke 2 deltage - samt konkurrenceløbere i K-rækkerne. Det er dog trænernes vurdering fra gang til gang, hvilke løbere (med hvilke klubmærker), de finder det hensigtsmæssigt at stille med til FunSkate Show - afhængigt af showet, træningsplan og andre omstændigheder.
Vojens Skøjteklub | Træningssted. SE Arena Vojens, 6500 Vojens  | Tlf.: 22230590