DSU pointsystem

Indhold
 
DSU anvender samme pointgivningssystem, som den internationale skøjte union (ISU).
 
Den samlede score (Total Segment Score) for et program består af en Element Score (point for programmets elementer : spring, pirouetter, trinsekvens og/eller koreografisk sekvens) og en Program Component Score (en generel vurdering af skøjteløbet, fortolkning, performance mv. Programkomponenterne beskrives længere nede på siden).
 
Alle elementer i et program identificeres (spring, pirouetter, trinsekvens og koreografisk sekvens) og tildeles en basisværdi (base value). Elementet identificeres af en teknisk specialist, som også identificerer, hvillket level elementet er på (for pirouetter og trinsekvenser).
 
Når den tekniske specialist har tildelt elementerne en base value, bedømmer dommerne hvert enkelt element med GOE - Grade Of Execution (hvor godt er elementet udført). Hvert element kan tildeles GOE fra -3 til +3.
 
Alle nuværende regler for base values, level features (features, der skal opfyldes for at et element tildeles et højere level) og GOE-retningslinjer kan ses i ISU's Communication 1724.
 
Level features og retningslinjer for GOE kan også læses på dansk i DSU's regelbog for 2012-2013, som også indeholder krav til elementerne i programmerne i de forskellige aldersgrupper (mesterskabsrække (M) og konkurrencerække (K)).
 
Der anvendes følgende forkortelser for elementerne:
 
Spring:

W - Skøjtespring
T - Tå-loop
S - Salchow
Lo - Loop
Fl - Flip
Lz - Lutz
A - Axel
 
Derudover angives antal rotationer med et tal foran springelementet.
1Fl = enkelt Flip
3A = triple Axel
 
Springkombinationer angives med et +
2Lz + 2T = Dobbelt Lutz - dobbelt Tå-loop kombination
 
Springsekvenser angives med SEQ.
1A + 1A SEQ
Springsekvenser er kombinationer af spring, hvor næste spring ikke springes direkte fra første springs landingsben. Det er kun tå-loop og loop, der kan anvendes til springkombinationer. Kombinationer af alle øvrige spring kaldes springsekvenser.
 
Springkombinationer og -sekvenser tildeles base value ved at lægge de to spring i kombinationen/sekvensens base value sammen.
 
Specielle markeringer:
e
Angiver at en Flip (Fl) eller Lutz (Lz) er sat af fra et tvivlsomt eller forkert skær
x
Angiver at springelementet er udført i sidste halvdel af programmet. Springets base value ganges med 1,1.
Denne regel blev indført for at gøre det mere attraktivt med springelementer fordelt ud over hele programmet, så løberne ikke lavede alle de svære spring i starten
<
Angiver at et springelement er underroteret med mellem ¼ og ½ omgang. Dette giver et fradrag i base value og minus i GOE
<<
Angiver at et springelement er underroteret med mere end ½ omgang. Springet downgrades (nedgraderes) derfor til samme spring med en rotation mindre (en 3Lo<< downgrades til en 2Lo og får base value som en 2Lo). Udover at base value reduceret til springet med en rotation mindre, gives også -3 i GOE for et downgraded spring.
Enkelt spring kan naturligt nok ikke downgrades. De tildeles derfor ingen point.
*
Angiver et ugyldigt element. Da der er regler for, hvor mange (og i nogle tilfælde hvilke) elementer, man må have med i sit program, får man en *-markering, hvis man har et ugyldigt element med. Elementet tildeles ingen point, men tæller f.eks. med i det samlede antal spring, som man må have i sit program
B
Angiver "Bonus score". I nogle grupper får man en bonus score på 2,0 for at udføre et bestemt spring. Denne regel er lavet for at få flere til at forsøge nogle af de svære spring, selvom der er risiko for minus GOE. Bonus point gives til et forsøg på bonusspringet som er enten godkendt eller underroteret (markeret med <). Downgradede spring kan ikke udløse bonus. I nogle grupper kan man opnå bonuspoint en gang og i nogle grupper, kan man opnå bonuspoint to gange i programmet. Regler for bonuspoint kan ses i DSU's regelbog for 2012-2013.

Pirouetter:

 USp - Ståpirouette (Upright Spin)
 SSp - Siddepirouette (Sit Spin) 
 CSp - Parallelpirouette (Camel Spin) 
 LSp - Himmelpirouette (Layback Spin) 
 CoSp - Kombinationspirouette (Combination Spin) 
 
Derudover angives fodskifte med et C og springindgang angives med et F.
CSSp = Siddepirouette med fodskifte (Change foot Sit Spin)
FCSp = Spring i parallelpirouette (Flying Camel Spin)
FCCoSp = Kombinationspirouette med springindgang og fodskifte (Flying Change foot Combination Spin)
 
En pirouettes level angives med et tal efter pirouetteforkortelsen.
USpB = Ståpirouette på basislevel (ingen level features)
CCSp2 = Parallelpirouette med fodskifte på level 2
 
For at opnå højere level i en pirouette, skal man udføre level features. Dette kan f.eks. være svære variationer af positionerne (siddepirouette med benet til siden), baglæns indgang i pirouetten, skærskifte mv. De mulige level features kan ses i DSU's regelbog for 2012-2013.

Trinsekvens og koreografisk sekvens  
 
 StSq - Trinsekvens (Step Sequence)
 ChSq - Koreografisk sekvens (Choreographic Sequence)
 
En trinsekvens' level angives som et tal efter trinsekvens forkortelsen.
StSqB = Trinsekvens på basislevel (ingen level features)
StSq4 = Trinsekvens på level 4
 
For at opnå et højere level i en trinsekvens, skal man udføre level features. Dette kan f.eks. være et vist antal forskellige trin og vendinger gennem trinsekvensen, kombinationer af svære vendinger, brug af overkroppen mv. De mulige level features kan ses i DSU's regelbog for 2012-2013.
 
En koreografisk sekvens defineres som en række friløbsbevægelser med en let definérbar start og slutning. Den koreografiske sekvens skal (for piger/kvinder) indeholde en flyver-bevægelse på skær.
Den koreografiske sekvens tildeles ikke level men vurderes udelukkende med GOE.
 
Programkomponenter
 
Udover at bedømme de enkelte elementer i programmet, bedømmer dommerne også nogle mere generelle skøjtemæssige kvaliteter. Disse kaldes programkomponenter.
 
Der findes følgende programkomponenter:
 
Skating skills Generel kvalitet af skøjtefærdigheder. Kontrol over brug af skær, flow over isen ved kontrolleret brug af skær, trin, vendinger osv. Renhed i teknik og ubesværet acceleration og variationer af skøjtehastighed
Transitions Varieret og/eller vanskeligt fodarbejde, positioner og bevægelser, der forbinder alle elementer. Dette inkluderer også ind- og udgange af tekniske elementer (spring, pirouetter mv.) Transitions kan være korte eller lange og inkluderer brug af klinger, krop, hoved, arme og ben, således at dette passer til musikkens stil. Der skal være et minimum af krydsløb (forlæns og baglæns kryds)
Performance/ execution Inddragelse af løberen fysisk, følelsesmæssigt og intellektuelt i deres "oversættelse" af musikkens og koreografiens formål, kvaliteten og præcisionen af bevægelser
Choreography/ composition En planlagt, udviklet og/eller original sammensætning af alle bevægelser i overensstemmelse med principperne om rumlighed, mønster og struktur 
Interpretation Den personlige og kreative "oversættelse" af musikken til bevægelser på isen. Evnen til at bruge musikkens forskellige tempi og rytmer på varierede måder. Brug af finesser til at reflektere alle musikkens grundlæggende nuancer: melodi, rytme, harmoni, farve, tekstur og form 
 
Ikke alle programkomponenter bliver anvendt i alle grupper. Dog bliver Skating skills og Performance/execution bedømt i alle grupper.
 
I DSU's regelbog for 2012-2013 kan man se, hvilke programkomponenter, der bliver brugt i hvilke grupper, og hvor meget karakteren for programkomponenter vægtes.
 
Et par eksempler:
 
#
Executed
Elements
Base
Value
GOE J1 J2 J3 J4
Scores of
Panel
1 2S+1Lo 1.80 0.05 0 0 1 0 1.85
 
Her er udført element nr. 1 i et program. Dette kan ses i første kolonne (#).
Elementet udført er en dobbelt salchow - enkelt loop kombination.
Base value for kombinationen er 1,80 (1,3 for dobbelt salchow + 0,5 for loop).
GOE er udregnet til 0,05. En GOE på +1 fra en dommer giver +0,2 for en dobbelt salchow. Den samlede GOE fra alle fire dommere er derfor 0 + 0 + 0,2 + 0 = 0,2. Den samlede GOE skal herefter divideres med 4, da der er fire dommere. Derfor lægges 0,2 / 4 = 0,05 til base value.
Sammenlagt giver dette en score på 1,85 fra dommerne for dette element.
 
 6 2Lo  1,98 x  -0.30  -1  -2  -1  1.68 
 
Her er element nr. 6 i et program.
Elementet udført er en dobbelt loop.
Base value for elementet er 1,98. Normal base value for en dobbelt loop er 1,8, men da elementet er udført i sidste halvdel af programmet (markeret med "x" efter base value), ganges base value med 1,1. 
GOE er udregnet til -0,30. To dommere har givet springet -1 i GOE (-1 GOE for en dobbelt loop er -0,3). En dommer har givet springet -2 i GOE (-2 GOE for en dobbelt loop er -0,6) og en enkelt dommer har givet springet 0 i GOE. Lægger man dommernes GOE sammen får man -0,3 + -0,6 + 0 + -0,3 = -1,2, som skal divideres med 4, da der er fire dommere = -0,3.
Dermed bliver den samlede score for elementet base value (1,98) - 0,3 (GOE) = 1,68.
 
 8 CCoSp2  2.50  0.50  3.00 
 
Dette er element nr. 8 i et program.
Elementet udført er en kombinationspirouette (CoSp) med fodskifte (C) og på level 2.
Base Value for en level 2 kombinationspirouette med fodskifte er 2,50.
Den samlede GOE for elementet er 0,5.
Alle fire dommere har givet elementet +1 i GOE. +1 GOE for en level 2 kombinationspirouette med fodskifte er 0,5. Den samlede GOE for alle fire dommere er derfor 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2,0. Denne værdi skal så divideres med 4 : 2,0 / 4 = 0,5, som er den samlede GOE for elementet.
Den samlede score for elementet er derfor 2,5 (base value) + 0,5 (GOE) = 3,00.
 
 7 StSq1  1.80  -0.23  -1  -1  -1  1.57 
 
Dette er element nr. 7 i et program.
Elementet udført er en trinsekvens i level 1.
Base value for en level 1 trinsekvens er 1.80.
Dommernes samlede GOE for elementet er -0,23.
Tre af dommerne har givet elementet -1 i GOE. -1 GOE for en level 1 trinsekvens er -0,3. Den samlede GOE udregnes dermed ved at sige 3 x -0,3 = -0,9. Dette divideres med 4 = -0,225. Dette rundes op til -0,23, som er den samlede GOE for elementet.
Den samlede score for elementet er derfor 1,80 (base value) - 0,23 (GOE) = 1,57.
 
 6 ChSq1  2.00  0,47    2.47 
 
Dette er element nr. 6 i et program.
Elementet udført er en koreografisk sekvens. 1-tallet efter elementforkortelsen betyder i dette tilfælde ikke, at den koreografiske sekvens er på level 1. Koreografiske sekvenser tildeles ikke levels. 1-tallet står der ved alle koreografiske sekvenser. Det er et resultat af, at DSU's computersystem ikke er tilpasset reglerne fra i år, hvor der ikke er levels på koreografiske sekvenser.
Base value for en koreografisk sekvens er 2,00.
Elementet er tildelt en samlet GOE på 0,47. Denne er udregnet ud fra, at to af dommerne har givet elementet +1 i GOE. +1 GOE for en koreografisk sekvens er 0,7. Den samlede GOE udregnes derfor på denne måde 0,7 + 0,7 + 0 / 3 = 0,47. Bemærk, at der kun er tre dommere i denne konkurrence, og derfor skal der kun divideres med 3 for at udregne den samlede GOE.
Elementets samlede score bliver derfor 2,00 + 0,47 = 2,47 (base value + samlet GOE)      
 
Eksempel på Program Component Score

    Factor             
  Skating Skills 2.50    2.50 2.50 3.00 2.75 2.69 
 
Performance/
Execution
2.50   2.25 2.00 2.50 2.50 2.25
  Judges Total Program Component Score (factored) 12.36
 
I dette program anvendes to programkomponenter : Skating Skills og Performance/Execution. Begge programkomponenter anvendes med faktor 2,5 - det vil sige at den gennemsnitlige score for Skating Skills skal ganges med 2,5 og det samme gælder for Performance/Execution.
 
Den samlede score for Skating Skills er 2,50 + 2,50 + 3,00 + 2,75 divideret med 4 (fordi der er 4 dommere) = 2,69. Hvis man indregner faktoren giver det derfor en samlet score for Skating Skills på 2,69 x 2,50 = 6,73.
 
Den samlede score for Performance/Execution er 2,25 + 2,00 + 2,50 + 2,25 divideret med 4 = 2,25. Hvis man indregner faktoren giver det en samlet score for Performance/Execution på 2,25 * 2,50 = 5,63.
 
Lægger man disse to tal - indberegnet faktorerne - sammen, får man dermed den samlede score for programkomponenter: 6,73 + 5,63 = 12,36.

Et eksempel på en Judges Score fra en konkurrence

På dette score card kan man se løberens placering i konkurrencen øverst til venstre (nr. 4), navn, klub, hvilket nummer løb man som (her nummer 3), samlet score, samlet score for elementerne, samlet score for program komponenterne og evt. fradrag.

Deductions er fradrag. Disse fradrag kan være for fald, fejl i musikkens længde, brug af vokalmusik, fejl i påklædning mv.

 

Vojens Skøjteklub | Træningssted. SE Arena Vojens, 6500 Vojens  | Tlf.: 22230590